تعداد مقالات: 343
331. ترجمه انگلیسی چکیده ها

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 172-176


333. ترجمه عربی چکیده ها

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 190-194


335. چکیده عربی مقالات

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 229-234


336. ترجمه انگلیسی چکیده ها

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 234-238


338. مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»/ روح الله شهیدی و حسن اصغرپور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399