نویسنده = محمد عافی خراسانی
تعداد مقالات: 3
1. بازشناسی تعبیرهای به کار رفته در نام بردن از ابوالمفضل شیبانی در سندهای حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

محمد عافی


2. سفرهای محدّثان، سرنخی برای شناخت آن ها و روزگارشان؛ مطالعۀ موردی سفرهای ابوالمفضل شیبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

محمد عافی خراسانی


3. تحلیل گونه‏شناختی روایات غسل امام

دوره 26، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 142-156

10.22034/hs.2021.13328

محمد عافی خراسانی