نویسنده = حسن علی اخلاقی امیری
تعداد مقالات: 1
1. نقد و باز خوانی نظریه پالایش منابع حدیثی معتبر از روایات تقیه‌ای

دوره 17، شماره 64، تابستان 1391، صفحه 138-159

حسن علی اخلاقی امیری؛ محمد حسن حائری