نویسنده = مهدی سلیمانی آشتیانی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر تاریخ حدیث شیعه بحرین در عصر حضور

دوره 19، شماره 72، تابستان 1393، صفحه 82-103

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی فرمانیان