نویسنده = عبدالهادی مسعودی
تعداد مقالات: 4
1. معناشناسی «عقل عن الله» در روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

عبدالهادی مسعودی


2. بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

ابوالفضل فتحی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد مرادی


3. معناشناسی «عقل عن الله» در روایات

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 25-41

عبدالهادی مسعودی


4. مؤلفه‌های احساس سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1390، صفحه 119-140

عباس پسندیده؛ محمود گلزاری؛ عبدالهادی مسعودی