نویسنده = معصومه ریعان
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر "تصحیف" و "إدراج" در معنای متن روایات (مطالعه موردی سه روایت زنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

معصومه ریعان


2. واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

معصومه ریعان