نویسنده = پوران میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی نو به حدیث «دفن البنات من المکرمات»

دوره 20، شماره 76، تابستان 1394، صفحه 120-136

پوران میرزایی؛ نهله غروی نائینی


2. معناشناسی، مختصات و مصادیق «حجب و سرادقات» در حدیث شیعه

دوره 19، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 116-135

کاوس روحی برندق؛ پوران میرزایی