کلیدواژه‌ها = دیهدگاه های کلامهی اصهحاب امامهان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم یونسی و ادله انتساب عده ای از راویان شیعه به آن

دوره 20، شماره 77، پاییز 1394، صفحه 135-157

مجید معارف؛ حسن طارمی راد؛ محمدمقداد امیری