دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. گونه‏شناسی روایات اختلاف قرائت اهل‏بیت با قرائت مشهور / محمد جعفری پور، محمدکاظم رحمان ستایش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399


2. مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»/ روح الله شهیدی و حسن اصغرپور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399


8. تحلیل گفتمان احادیث« ده دوازده» در فقه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمد کاظم رحمان ستایش


9. رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در دلالت یابی آیات حوزه زنان (مطالعه موردی سوره نسا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

زهره شریعت ناصری؛ علی صفری؛ محمدعلی مهدوی راد


10. نقد دیدگاه مشهور "رجفۀ" در فتنه شام قبل از ظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

مصطفی امیری؛ مهدی غلامعلی


11. تأثیر "تصحیف" و "إدراج" در معنای متن روایات (مطالعه موردی سه روایت زنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

معصومه ریعان


12. منظورشناسی احادیث زنانة «من لا یحضره الفقه» براساس الگوی مایکل هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

صدیقه بزرگنیا؛ فریبرز حسین جانزاده؛ محمد شایگان مهر


13. بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

رسول عسگری؛ عبد الهادی مسعودی


14. بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)» در اصلاح روابط همسران بر اساس روایات اسلامی و نظریه «سهم خود» نیکولز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

وحید حاتمی شندی؛ محسن زندی؛ عباس بخشنده بالی


15. حوزه حدیثی طبرستان در قرون اولیه (مطالعه موردی: گستره فعالیت‌های حدیثی زیدیه در طبرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

زهرا اکبری؛ محمد علی مهدوی راد؛ محمد حسین بهرامی


16. تحلیل فقه الحدیثی مدلول روایات مخلوق اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

حسام امامی دانالو؛ مجید معارف


17. قاعده‌ی زرین اخلاقی و نقش آن در فقه تعامل با غیر هم‌کیشان و اقلیات دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سید ابوالحسن نواب؛ حیدر حب الله


18. تحلیل روایی ارتباط جنسیت و فضایل اخلاقی با تکیه بر آموزه های شیعی (مطالعه ی موردی صبر و حیا در برابر شهوت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سید روح الله میرشفیعی؛ ابراهیم شفیعی سروستانی


19. ساخت‌گرایی؛ رهیافتی روش شناختی در فهم نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

مهدی مردانی(گلستانی)؛ عباس پسندیده


20. گونه‏شناسی روایات اختلاف قرائت اهل‏بیت با قرائت مشهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

محمد جعفری پور؛ محمد کاظم رحمان ستایش


21. آسیب‌شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

محمد علی مروجی طبسی؛ علی اکبر بابایی


22. اندازه گیری پایبندی علّامه حلّی به سند محوری در نقد حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

عماد مرادی؛ حمید رضا فهیمی تبار؛ پرویز رستگار جزی


23. "بطین"بودن امیر المومنین علی علیه السلام در روایت‌ها: تحلیل سندی و متنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

مریم سادات صدر؛ مهدی مهریزی؛ مژگان سرشار


24. انعطاف پذیری مومنانه در مواجهه با ابتلائات (تحلیل فقه الحدیثی روایت «خامة الزرع»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

کوثر حلال خور؛ داود صائمی؛ داود معماری


25. واکاوی و رفع تعارض روایات نهی از سوگند با سوگندهای قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ مهدی اکبرنژاد


26. بازشناسی تعبیرهای به کار رفته در نام بردن از ابوالمفضل شیبانی در سندهای حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

محمد عافی


27. پاسخ به چند پرسش درباره احادیث ساختگى (موضوع و مجعول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

رضا استادی


28. واکاوی پیوند مهارت سواد اطلاعاتی با حدیث پژوهی؛ ضرورت، چگونگی و پیشنهادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

عبد الحسین طالعی


29. درآمدی تحلیلی بر تبویب کتب حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

مهدی مهریزی


30. بازتاب پارادایمِ فقه حیل در الکافی کلینی؛ گزارش ها, تمایزها و فرضیه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

علی راد


31. معناشناسی «عقل عن الله» در روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

عبدالهادی مسعودی


32. زمینه های پدیدآمدن حدیث مشکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

سید محمد کاظم طباطبایی


33. مطالعه علم سنجی فصلنامه علوم حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

رضا کریمی؛ زهرا صدرآبادی


34. نسل دوم حدیث‌پژوهی، معنا، مبنا و روش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

عباس پسندیده


35. کارکرد نقش های زبانی یاکوبسن در اثرگذاری پیام خطبه غراء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

سید مهدی مسبوق؛ سونیا کهریزی


36. اعتبارسنجی حدیث در اندیشه قاضی نعمان مغربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

سید حسین فلاح زاده ابرقوئی؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ محمد کاظم رحمان ستایش


37. بازشناسی منابع کتاب علی بن جعفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

علی عادل زاده


38. بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

ابوالفضل فتحی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد مرادی


39. تحلیل مؤلفه ای رفق از دیدگاه لغت‌شناسان، اندیشمندان و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

امیر مهدیزاده؛ محمد صادق شجاعی


40. آموزه نفی صفات در احادیث شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

محسن زارع پور


41. رفع توهم وضع از احادیث نسخه خطی «سلم درجات الجنه» با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

طاهره ندیمی تهرانی؛ امیر توحیدی؛ مجید معارف


42. گفتمان پژوهی در مطالعات حدیثی؛ چیستی، راهکار و نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

مسعود حسن زاده گلشانی؛ علی راد


43. سفرهای محدّثان، سرنخی برای شناخت آن ها و روزگارشان؛ مطالعۀ موردی سفرهای ابوالمفضل شیبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

محمد عافی خراسانی


44. واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

معصومه ریعان


45. مادرت به عزایت بنشید! تاملی در مشتقات تعبیر روایی «ثَکِلَتکَ أمُّک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

محسن خاتمی؛ پوران میرزائی


46. مناسبات عصری و تاثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

سیده زینب رضوی کیا؛ محسن قاسم پور؛ امیر توحیدی


47. اولویت شناسی رسالت قرآنی معصومان(ع) بر پایه تحلیل آماری روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

محسن قمرزاده؛ خدیجه احمدی بیغش


48. امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائمّۀ اطهار(علیهم السلام) و معرفی شماری از آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/hs.2021.50019.3097

علی اکبر بابایی


49. مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22034/hs.2022.47775.2264

رسول موسوی جروکانی


50. اِعْتِبَارْسَنْجِیِ رِجَالِیِ یَحْیِی بْنِ حَبِیبِ زَیَّات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49541.2923

ابوالفضل رجائی فرد؛ نصرت نیل ساز


علمی ترویجی

51. تحلیل چرایی دوگانگی رفتار اهل بیت (ع) در برابر شاعران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.50039.3105

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری


علمی پژوهشی

52. تحلیل سندی و فقه الحدیثی روایات تخریب مساجد توسط امام زمان(عج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2021.50029.3101

اکرم زاهد؛ مهدی مهریزی؛ محمد باقر حجتی


53. واکاوی شیوه‌های استخراج فهم راوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.50000.3088

سید علی دلبری؛ محمد زنده دل


54. اصول فهم و تبیین روایات در دو رویکرد عقلگرایی و نقلگرایی؛ مطالعه موردی دو شرح ملاصدرا و مجلسی بر کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49991.3085

محمدمهدی فرهی


55. خوانشی تبیینی از بینامتنیتِ زیارات مأثوره با قرآن براساس نظریة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49940.3067

روح الله شهیدی؛ مرضیه بابائی؛ کیوان احسانی


56. بازسازی کتابُ الملاحمِ الکبیر و تحلیل روایات غَیبتِ آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2021.49900.3051

محمد علی موحدی؛ محمد حسین حشمت پور؛ محمد کاظم رحمان ستایش


57. ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین (ع) با باورها و رفتارهای ناصواب (با رویکرد گراندد تئوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.13360

اصغر هادوی کاشانی


58. اعتبارسنجی مصطلحات حدیث‌پژوهی «خوتیرینبل» در ارزیابی احادیث (مطالعۀ موردی طرق شیرجه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49730.2982

فاطمه دست رنج؛ علی رضا طبیبی؛ ماهرخ غلامی


59. تحلیل مصدرشناختی منقولات علی‌بن بابویه از محمدبن یحیی العطار در الإمامه والتبصره من الحیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2021.49594.2940

انسی مخبری؛ محمد غفوری نژاد


60. آرایه های معنوی در متون دعائی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2021.49457.2902

زهرا جلیلی