دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

1. تحلیل چرایی دوگانگی رفتار اهل بیت (ع) در برابر شاعران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.50039.3105

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری


علمی پژوهشی

2. اصول فهم و تبیین روایات در دو رویکرد عقلگرایی و نقلگرایی؛ مطالعه موردی دو شرح ملاصدرا و مجلسی بر کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49991.3085

محمدمهدی فرهی


3. تحلیل انتقادی راهکارهای برون رفت از تعارض روایات تأویلی قصه آدم علیه السلام با ظاهر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.22034/hs.2022.50083.3113

کاوس روحی برندق؛ زهرا اسعدی سامانی


5. تحلیل محتوای اخبار ناظر به جامعیت قرآن در بخش علم ائمّه به «ماکان و ما یکون» در کتاب الکافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22034/hs.2022.50158.3134

محمدجواد توکلی خانیکی؛ مهدی ریحانه


6. تحلیل گفتمان احادیث «نحن العرب» در تبار امامان شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/hs.2022.50276.3179

سعید عزیزی؛ علی راد


7. پژوهشی در تطور یک روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/hs.2022.49760.2992

زهرا محققیان


8. تفسیر و نقد برهان سکوت در تاریخ‌گذاری احادیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50195.3146

محمد کاظم رحمان ستایش؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ احسان الله درویشی


9. وضعیت اعتبارسنجی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50166.3136

کاظم استادی


10. بازشناسی شخصیت «ابن أبی جِید»، اثبات وثاقت و نقش آفرینی وی در انتقال تراث حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.49986.3083

جواد نفری؛ علی عندلیبی؛ مهدی غلامعلی


11. بازتاب اهداف و آرمان‌های سیاسی در برخی از اسرائیلیات مرتبط با مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50145.3131

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمدحسن رستمی


12. واکاوی سندی و محتوایی حدیث«لعن الله الیهود و النصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50219.3158

مهدی عبادی؛ محسن مرزانی؛ علی عربی آیسک


13. گونه شناسی واژگان و نقش آن در فهم حدیث با تأکید بر آراء علامه حلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50155.3133

انسیه ذوقی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


14. وجوب النظر و زبان احادیث اعتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50224.3160

روح اله نادعلی؛ زهره نریمانی


15. تخریج روایات ثقلین با محوریت جمله «ما إن تمسکتم بهما» و تأثیرگذاری آن در معنای حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50261.3178

عباس یعقوب زاده مجرد؛ سیدمحمد ملائکه پور شوشتری


16. اعتبارسنجی انتساب روایت «حد مفتری» به علی بن ابی طالب (ع): جریان شناسی، بوم شناسی، تاریخ گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22034/hs.2022.50243.3169

اصغر منتظر القائم؛ سید محمد موسوی نسب مبارکه؛ سید اصغر محمودآبادی


17. آوازخوانی زن در روایات شیعی: تحلیل صدوری و فقه الحدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/hs.2022.50430.3229

مریم سادات صدر؛ مهدی مهریزی؛ مژگان سرشار؛ کاظم قاضی زاده


18. بازپژوهی رجال‌کشی در لسان‌المیزان عسقلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/hs.2022.50191.3144

مهدی آذری فرد؛ حسین ستار


19. روش فهم خانواده حدیث؛ مطالعه موردی خانواده حدیثی «ایثار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/hs.2022.50392.3215

جواد سلمان زاده


20. تلقی فراطبیعی از وقایع طبیعی در اخبار معجزات پیامبر (ص) (مطالعه موردی؛ روایات شفای چشم از حدقه در آمده و دست مقطوع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22034/hs.2023.49629.2951

آرزو مختاری؛ سید مهدی لطفی؛ حسین عزیزی


21. مفهوم تأویلی سبعاً من المثانی در روایات بحاراانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/hs.2023.48787.2675

فاطمه صالحی


22. طرق تحصیل فضای صدور روایات و گونه های تأتیرگذاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/hs.2022.50373.3210

حمید زراعت کاشانی


23. پاسخ های نامتعارف معصومان؛ گونه ها ،کارکردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/hs.2023.48434.2534

یاسین پورعلی قراجه؛ سید محمد کاظم طباطبایی


24. تحلیل محتوایی و سبک احتجاجات امام صادق علیه السلام در حدیثی از باب الحجه اصول کافی بر پایه نظریه کنش های گفتاری جان سرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/hs.2022.50350.3201

منیر انیسی؛ سیده فاطمه هاشمی؛ سید محمد رضوی


25. بررسی اصالت روایت للمراه ستران ... بر مبنای روش تاریخ‌گذاری تحلیلی اسناد - متن و کارکرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/hs.2023.50395.3218

زینب اخباری؛ محمدحسین بیات


26. مبانی حدیث شناخت محدثان اخباری معتدل اصفهان در سده های یازدهم و دوازدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22034/hs.2023.50447.3233

سید محمد صادق حسینی سرشت؛ مهدی مهریزی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


27. تبارشناسی و تحلیل گفتمانی روایات مشعر بر مذمت پیشه معلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/hs.2023.50532.3263

سارا خدری؛ محمد حسن صالحی هفشجانی


28. نقد خردگریز بودن "خدا" در نظریه «عقلانیت و معنویت» از منظر نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/hs.2023.50466.3244

حسن احسانی؛ مهدی غلامعلی؛ وحید سهرابی فر


29. هم‌سنجی مفهوم حدیثی «ازدیاد ایمان» و نظریه «رشد ایمان» جیمز‌فاولر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/hs.2023.50470.3245

میرعماد شریف؛ عبد الهادی مسعودی؛ عباس صادقی


30. گونه‌شناسی تحلیلی روایات جری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22034/hs.2023.50527.3262

محمد هادی قهاری کرمانی