دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. واکاوی و رفع تعارض روایات نهی از سوگند با سوگندهای قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ مهدی اکبرنژاد


2. مادرت به عزایت بنشید! تاملی در مشتقات تعبیر روایی «ثَکِلَتکَ أمُّک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

محسن خاتمی؛ پوران میرزائی


3. تحلیل مؤلفه ای رفق از دیدگاه لغت‌شناسان، اندیشمندان و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

امیر مهدیزاده؛ محمد صادق شجاعی


4. رفع توهم وضع از احادیث نسخه خطی «سلم درجات الجنه» با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

طاهره ندیمی تهرانی؛ امیر توحیدی؛ مجید معارف


5. گفتمان پژوهی در مطالعات حدیثی؛ چیستی، راهکار و نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

مسعود حسن زاده گلشانی؛ علی راد


6. امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائمّۀ اطهار(علیهم السلام) و معرفی شماری از آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/hs.2021.50019.3097

علی اکبر بابایی


7. اِعْتِبَارْسَنْجِیِ رِجَالِیِ یَحْیِی بْنِ حَبِیبِ زَیَّات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49541.2923

ابوالفضل رجائی فرد؛ نصرت نیل ساز


علمی ترویجی

8. تحلیل چرایی دوگانگی رفتار اهل بیت (ع) در برابر شاعران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.50039.3105

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری


علمی پژوهشی

9. تحلیل سندی و فقه الحدیثی روایات تخریب مساجد توسط امام زمان(عج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2021.50029.3101

اکرم زاهد؛ مهدی مهریزی؛ محمد باقر حجتی


10. واکاوی شیوه‌های استخراج فهم راوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.50000.3088

سید علی دلبری؛ محمد زنده دل


11. اصول فهم و تبیین روایات در دو رویکرد عقلگرایی و نقلگرایی؛ مطالعه موردی دو شرح ملاصدرا و مجلسی بر کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49991.3085

محمدمهدی فرهی


12. خوانشی تبیینی از بینامتنیتِ زیارات مأثوره با قرآن براساس نظریة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2022.49940.3067

روح الله شهیدی؛ مرضیه بابائی؛ کیوان احسانی


13. بازسازی کتابُ الملاحمِ الکبیر و تحلیل روایات غَیبتِ آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/hs.2021.49900.3051

محمد علی موحدی؛ محمد حسین حشمت پور؛ محمد کاظم رحمان ستایش


14. تحلیل انتقادی راهکارهای برون رفت از تعارض روایات تأویلی قصه آدم علیه السلام با ظاهر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.22034/hs.2022.50083.3113

کاوس روحی برندق؛ زهرا اسعدی سامانی


16. تحلیل محتوای اخبار ناظر به جامعیت قرآن در بخش علم ائمّه به «ماکان و ما یکون» در کتاب الکافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22034/hs.2022.50158.3134

محمدجواد توکلی خانیکی؛ مهدی ریحانه


17. تحلیل گفتمان احادیث «نحن العرب» در تبار امامان شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/hs.2022.50276.3179

سعید عزیزی؛ علی راد


18. تحلیلی صورتگرایانه (مورفولوژی) بر روایات انهدام عُزّی در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/hs.2022.50066.3110

زهرا محققیان


19. پژوهشی در تطور یک روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/hs.2022.49760.2992

زهرا محققیان


20. روایات «من بلغ» راهبردی از سوی صادقین (علیهما السلام) در برابر اختلاف احادیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.49966.3074

طاهره سادات سید ناری؛ حسین ستار


21. تفسیر و نقد برهان سکوت در تاریخ‌گذاری احادیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50195.3146

محمد کاظم رحمان ستایش؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ احسان الله درویشی


22. وضعیت اعتبارسنجی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50166.3136

کاظم استادی


23. بازشناسی شخصیت «ابن أبی جِید»، اثبات وثاقت و نقش آفرینی وی در انتقال تراث حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.49986.3083

جواد نفری؛ علی عندلیبی؛ مهدی غلامعلی


24. بازتاب اهداف و آرمان‌های سیاسی در برخی از اسرائیلیات مرتبط با مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50145.3131

سید مرتضی حسینی شیرگ؛ حسن نقی زاده؛ محمدحسن رستمی


25. واکاوی سندی و محتوایی حدیث«لعن الله الیهود و النصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50219.3158

مهدی عبادی؛ محسن مرزانی؛ علی عربی آیسک


26. گونه شناسی واژگان و نقش آن در فهم حدیث با تأکید بر آراء علامه حلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50155.3133

انسیه ذوقی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


27. وجوب النظر و زبان احادیث اعتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50224.3160

روح اله نادعلی؛ زهره نریمانی


28. تخریج روایات ثقلین با محوریت جمله «ما إن تمسکتم بهما» و تأثیرگذاری آن در معنای حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/hs.2022.50261.3178

عباس یعقوب زاده مجرد؛ سیدمحمد ملائکه پور شوشتری


29. اعتبارسنجی انتساب روایت «حد مفتری» به علی بن ابی طالب (ع): جریان شناسی، بوم شناسی، تاریخ گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22034/hs.2022.50243.3169

اصغر منتظر القائم؛ سید محمد موسوی نسب مبارکه؛ سید اصغر محمودآبادی


30. تحقیق و بررسی صحت انتساب فرقه مفضّلیه خطّابیه به مفضّل بن عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.22034/hs.2022.49780.3005

محمود محقق؛ مهدی محقق


31. آوازخوانی زن در روایات شیعی: تحلیل صدوری و فقه الحدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/hs.2022.50430.3229

مریم سادات صدر؛ مهدی مهریزی؛ مژگان سرشار؛ کاظم قاضی زاده


32. واکاوی مبانی رجالی شیخ انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/hs.2022.49601.2944

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ علی نصرتی؛ محمدحسن قاسمی


33. بازپژوهی رجال‌کشی در لسان‌المیزان عسقلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/hs.2022.50191.3144

مهدی آذری فرد؛ حسین ستار


34. روش فهم خانواده حدیث؛ مطالعه موردی خانواده حدیثی «ایثار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/hs.2022.50392.3215

جواد سلمان زاده


35. سفرهای محدّثان، سرنخی برای شناخت آن ها و روزگارشان؛ مطالعۀ موردی سفرهای ابوالمفضل شیبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/hs.2022.49884.3044

محمد عافی خراسانی


36. اعتبارسنجی مصطلحات حدیث‌پژوهی «خوتیرینبل» در ارزیابی احادیث (مطالعۀ موردی طرق شیرجه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22034/hs.2022.49730.2982

فاطمه دست رنج؛ علی رضا طبیبی؛ ماهرخ غلامی


37. تلقی فراطبیعی از وقایع طبیعی در اخبار معجزات پیامبر (ص) (مطالعه موردی؛ روایات شفای چشم از حدقه در آمده و دست مقطوع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22034/hs.2023.49629.2951

آرزو مختاری؛ سید مهدی لطفی؛ حسین عزیزی


38. مفهوم تأویلی سبعاً من المثانی در روایات بحاراانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/hs.2023.48787.2675

فاطمه صالحی


39. طرق تحصیل فضای صدور روایات و گونه های تأتیرگذاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/hs.2022.50373.3210

حمید زراعت کاشانی


40. پاسخ های نامتعارف معصومان؛ گونه ها ،کارکردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/hs.2023.48434.2534

یاسین پورعلی قراجه؛ سید محمد کاظم طباطبایی


41. اولویت شناسی رسالت قرآنی معصومان(ع) بر پایه تحلیل آماری روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22034/hs.2023.49746.2987

محسن قمرزاده؛ خدیجه احمدی بیغش