بررسی تطبیقی آموزه‏های مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین/ ابوالفتح‌عزیزی ، کاظم‌قاضی‌زاده، مهدی مهریزی، محمدعلی ایازی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

روایات معصومان ‏‏ : تعالیم برخاسته از وحی الهی و از جمله حاوی زوایای مختلفی از زندگانی حضرت عیسی 7 هستند. این روایات عیسوی به ‏‏دلیل در‏‏بر‏‏داشتن آموزه‏‏های متعدد اعتقادی و عملی، مطمح نظر بسیاری از اندیشمندان مسلمان و مسیحی بوده و در پژوهش‏‏های خویش از آن‏ها بهره گرفته‏‏اند؛ اما به دلیل پراکندگی آن‏ها در منابع متعدد روایی، تاریخی و غیره فریقین، تا‏‏کنون کسی موفق به استخراج همه آموزه‏‏های آن‏ها نشده است. بی‌تردید استخراج آموزه‏‏ها و بررسی تطبیقی آن‏ها با اناجیل اربعه (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) که مورد اعتماد مسیحیان و حاوی آموزه‏‏های مسیح 7 هستند می‏تواند منجر به کشف اشتراکات متعدد و زمینه گفتمان بین ادیانی شود. این نوشتار سعی دارد با مقایسه این دو میراث اسلامی و مسیحی ضمن ارائه نمایی کلی از آموزه‏های مشترک، و با کمک آمار، میزان فراوانی این اشتراکات را در موضوعات مختلف به تصویر کشیده و تحلیل و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها