چیستی عمود نور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث

چکیده

از جمله عناوین یاد شده، در برخی از روایات، برای یکی از مجاری علم و آگاهی امام(ع) با ذکر ویژگی و نتیجۀ آن، عنوان «عمود نور» است. مرحوم کلینی در الکافی ذیل یک باب و صفار در بصائر الدرجات ذیل چندین باب به بازتاب گسترده روایات عمود نور پرداخته‌اند.
در این نوشتار، پس از نیم نگاهی به چینش روایات عمود نور در کتب حدیثی و واژه­شناسی از کلیدواژه‌های روایات عمود نور، به کاربردهای این واژه در روایات اشاره شده و آنگاه به بررسی سندی و تاریخی روایات این گروه پرداخته شده و در انتها تحلیل مفهومی این حقیقت صورت گرفته است. هر چند این عنوان، عنوانی تازه و بدیع به نظر می‌آید، اما محتوا و مفهوم روایات عمود نور - که بیان­گر آگاهی داشتن امام(ع) از اعمال انسان­هاست - مطلب جدیدی نیست و در آیات و دیگر روایات فریقین نیز قابل مشاهده و پی­گیری است. نکته مهم، این است که روایات، منشأ آگاهی امام را به اعمال انسان‌ها روح قدسی اعطایی از جانب خدا به امام، معرفی کرده و عمود نور را وسیله تحقق چنین امری معرفی نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها