مفهوم عقل و حدود کارآیی آن در دو شرح «الکافی» (شرح الکافی ملاصالح مازندرانی و مرآة العقول علامه مجلسی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق _ علیه السلام _ پردیس خواهران

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه شارحان روایات الکافی تعریف عقل و حدودکارآیی آن است. این توجه به دلیل وجود روایات اهل بیت _ علیهم السلام _ در اصول الکافی است.
این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول، شامل تعریف عقل از
نگاه ملاصالح مازندرانی و علامه مجلسی است. ملاصالح دارای تمایلات فلسفی
بوده و بنا بر این، تعریف وی از عقل کاملاً متأثر از نگاه فلسفی وی است؛ اما علامه مجلسی به دلیل نگاه منتقدانه به فلسفه و تفکرات فلسفی، تعریفی کاملاً متمایز از ملاصالح دارد.
در بخش دوم، محدوده کارآیی عقل و نقش آن در معرفت بررسی شده است. ملاصالح به پیروی از اخباریان و فلاسفه‏ای چون میرداماد به موهبی و فطری بودن معرفت باور دارد و عقل را در این حوزه ناکارآمد معرفی می‏کند.‏ علامه مجلسی نظر صریحی در این موضوع نمی‏دهد، اما با توجه به شواهد موجود در شرحش می‏توان به این نتیجه رسید که وی معرفت را نظری و اکتسابی می‏داند.

کلیدواژه‌ها