الگوی نظری تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

دو مفهوم دنیا و آخرت در متون اسلامی، از کلیدی‌ترین مفاهیم اسلامی هستند. اسلام با بیان ارزش هر کدام از آنها و نشان دادن جایگاه آنها در هستی، مسیر سعادت انسان را ترسیم ­نموده است. نتیجه عملی چنین ارزش­داوری جهت دادن به میل و رغبت مومنین است که در ادبیات اسلامی با واژه «زهد» از آن یاد شده است.
تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد کارکردهای دیگری نیز دارد. از جمله آنها ارضای صحیح نیازهای انسانی است چرا که جهت و هدف در ارضای صحیح نیازها بسیار مهم است و اسلام با تعیین موضوعات دنیوی و آخری، و بیان شاخصه­های آنها، منابع ارضای نیاز را برای مومنین معرفی می­کند و باعث انتخاب صحیح منابع ارضای نیاز و توجه به هدف و جهت در ارضای نیازها می­شود که این فرایند باعث پیامدهای روانی مانند «ثبات هیجانی»، «احساس آرامش»، «مقابله با دشواری­ها»، «جلوگیری از کارهای ناشایست و بزه» و «تسهیل برخی از صفات مثبت مانند صبر، شکر، کوتاه شدن آزوها و...» می­شود که در متون اسلامی به آن اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها