نمایه نویسندگان

ا

 • اشکانی آقبلاغ، صمد روایت «ما منا الا مقتول او مسموم» در ترازوی نقد [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 203-228]
 • امینی، نوروز روایت «ما منا الا مقتول او مسموم» در ترازوی نقد [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 203-228]
 • انصاری، نرگس بازتاب جنسیت در سبک گفتار زنانه و مردانه از منظر رابین لیکاف (مورد پژوهی خطبه‏‏ امام سجاد و حضرت زینب در کوفه) [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 58-93]

ب

 • باقری، حمید نُصیریّه و انتقال میراث حدیثی غالیان کوفه به شام؛ بررسی موردی آثار منسوب به محمد بن سنان [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 125-147]
 • بخشی جویباری، محمدصادق بازشناسی شخصیت و جایگاه علمی ‏داود بن‌کثیر رقی، بر پایه روایات و تعامل فقیهان [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 96-124]
 • بلوچی، محمد ادریس معناشناسی «بیضه» در روایت «لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده...» [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 112-132]

پ

 • پرچم، اعظم روش متقی هندی در نقل احادیث امامان شیعه (مورد مطالعه، برخی از موضوعات کلامی اعتقادی)‏ [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 173-202]
 • پسندیده، عباس بررسی تمثیل «خامة الزرع» در روایات شیعی و مفاد آن [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 3-27]
 • پهلوان، منصور بازشناسی متون کهن زیارت معصومان علیهم السلام در قرون دوم و سوم؛ وثاقت راویان، محتواشناسی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 16-53]

ث

 • ثنائی، حمیدرضا تاریخ‌گذاری حدیث «مرگ جاهلی» در متون امامیه [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 78-111]

ج

 • جدی، حسین بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 69-95]
 • جوادی، قاسم تأویل در روایات اسماعیلی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 54-77]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا روش متقی هندی در نقل احادیث امامان شیعه (مورد مطالعه، برخی از موضوعات کلامی اعتقادی)‏ [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 173-202]
 • حسن بیگی، علی رهیافتی به ضوابط معیار قرار گرفتن تاریخ برای ارزیابی روایات [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 148-169]
 • حشمت پور، محمد حسین نقش باورهای کلامی در ارزیابی و فهم حدیث؛ مطالعه موردیِ مواجهه قُرطُبی با حدیث منزلت [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 28-57]

خ

 • خاتمی، منصوره السادات بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 94-113]
 • خاکپور، حسین معناشناسی «بیضه» در روایت «لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده...» [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 112-132]
 • خیبر، محمدمهدی علی بن حدید مدائنی، راوی موثّقِ امامی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 184-209]

د

 • دیاری بیدگلی، محمد تقی تحلیل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در آن [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]
 • دیلمی، احمد عدالت به مثابه انصاف در سنت اسلام شیعی [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 48-68]

ر

 • ربیع نتاج، سید علی اکبر روایی‏ها و ناروایی‏های نقل به معنا؛ کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتش با تحریف و تغییر کلام [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 131-157]
 • رحمان پور نصیرمحله، فاطمه بازتاب جنسیت در سبک گفتار زنانه و مردانه از منظر رابین لیکاف (مورد پژوهی خطبه‏‏ امام سجاد و حضرت زینب در کوفه) [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 58-93]
 • رحمان ستایش، کاظم تحلیل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در آن [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]
 • رحمان ستایش، محمد کاظم بازشناسی شخصیت و جایگاه علمی ‏داود بن‌کثیر رقی، بر پایه روایات و تعامل فقیهان [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 96-124]
 • روحی برندق، کاووس تحلیل قلمرو محتوایی قاعده «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 3-27]
 • ریعان، معصومه بسط متن و روش‏های ارائه مطلب در گفتمان شفاهی (تحلیلی زبان‏شناسی بر روایت «و بیوتهنّ خیر لهنّ») [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 169-183]

ز

 • زارع زردینی، احمد علی بن حدید مدائنی، راوی موثّقِ امامی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 184-209]
 • زیدی جودکی، مجید رهیافتی به ضوابط معیار قرار گرفتن تاریخ برای ارزیابی روایات [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 148-169]
 • زینی ملک آباد، هادی معناشناسی «بیضه» در روایت «لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده...» [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 112-132]

س

 • سالار کیا، حمید ترجمه چکیده ها [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 1-7]
 • سالارکیا، حمید ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 1-7]
 • سالار کیار، حمید ترجمه انگلیسی چکیده ها [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 234-238]
 • سهیلی، محمد حسین بازشناسی متون کهن زیارت معصومان علیهم السلام در قرون دوم و سوم؛ وثاقت راویان، محتواشناسی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 16-53]

ش

 • شاه پسند، الهه تاریخ‌گذاری حدیث «مرگ جاهلی» در متون امامیه [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 78-111]
 • شریفی، محمد روایی‏ها و ناروایی‏های نقل به معنا؛ کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتش با تحریف و تغییر کلام [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 131-157]
 • شریفی نسب، حامد بررسی روایات نهی از رابطۀ زناشویی در آغاز، میانه و پایان ماه‌های قمری، و نقد تأویل نادرست این روایات [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 133-168]

ص

 • صفاریان همدانی، علیرضا تحلیل قلمرو محتوایی قاعده «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 3-27]
 • صفری، علی روایت «لا یُقاتل معی، مَن علیه دَین»، در ترازوی نقد [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 158-176]
 • صولتی، سمیه تحلیل مؤلفه‏های زیبایی‏شناختی انسجام در کلام دعای ابوحمزه ثمالی با تکیه بر رویکرد هلیدی و حسن [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 105-130]

ط

 • طارمی راد، حسن بازشناسی متون کهن زیارت معصومان علیهم السلام در قرون دوم و سوم؛ وثاقت راویان، محتواشناسی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 16-53]
 • طباطبایی، سید محمد کاظم سرمقاله [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 3-15]

ع

ف

ک

 • کاکائی، سوسن تحلیل مؤلفه‏های زیبایی‏شناختی انسجام در کلام دعای ابوحمزه ثمالی با تکیه بر رویکرد هلیدی و حسن [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 105-130]
 • کریمی محلی، طاهره روایی‏ها و ناروایی‏های نقل به معنا؛ کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتش با تحریف و تغییر کلام [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 131-157]

گ

 • گودرزی، ابراهیم روایت «لا یُقاتل معی، مَن علیه دَین»، در ترازوی نقد [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 158-176]

م

 • محققیان گورتانی، حسین بازشناسی شخصیت و جایگاه علمی ‏داود بن‌کثیر رقی، بر پایه روایات و تعامل فقیهان [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 96-124]
 • محمدی، مجید تحلیل مؤلفه‏های زیبایی‏شناختی انسجام در کلام دعای ابوحمزه ثمالی با تکیه بر رویکرد هلیدی و حسن [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 105-130]
 • مسجدی، حیدر چکیده عربی مقالات [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 229-234]
 • مسجدی، حیدر ترجمه چکیده ها به زبان عربی [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 170-175]
 • مسجدی، حیدر ترجمه چکیده مقالات [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 177-183]
 • مسجدی، حیدر ترجمه چکیده [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 199-206]
 • مسعودی، عبدالهادی تأویل در روایات اسماعیلی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 54-77]
 • مطیع، مهدی طبقه‏ یندی موضوعی احادیث قدسی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 114-149]
 • مطیع، مهدی طبقه‏ یندی موضوعی احادیث قدسی [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 114-149]
 • مظفری، حسین معناشناسی و موارد کاربرد واژه «تأویل» در روایات [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 3-22]
 • مقدس نیان، سید محمد حسین روایت «لا یُقاتل معی، مَن علیه دَین»، در ترازوی نقد [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 158-176]
 • مهدوی یگانه، محمد رضا تحلیل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در آن [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]
 • موحدنیا، روح الله روش متقی هندی در نقل احادیث امامان شیعه (مورد مطالعه، برخی از موضوعات کلامی اعتقادی)‏ [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 173-202]
 • موحدی، محمد علی نقش باورهای کلامی در ارزیابی و فهم حدیث؛ مطالعه موردیِ مواجهه قُرطُبی با حدیث منزلت [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 28-57]
 • میرجلیلی، علی محمد علی بن حدید مدائنی، راوی موثّقِ امامی [دوره 24، شماره 2، 1398، صفحه 184-209]

ن

 • نطقی، نرگس بررسی تحلیلی مفاد روایت «یلهی عنهم» با رویکرد رفع تعارض ظاهری آن با آیات و دیگر روایات [دوره 24، شماره 3، 1398، صفحه 83-104]
 • نفیسی، شادی بازشناسی ابودحداح در روایات تفسیری سوره اللیل [دوره 24، شماره 4، 1398، صفحه 94-113]
 • نقی زاده، حسن بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام [دوره 24، شماره 1، 1398، صفحه 69-95]