نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، کیوان خوانشی تبیینی از بینامتنیتِ زیارات مأثوره با قرآن براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 3-24]
 • احمدی بیغش، خدیجه اولویت شناسی رسالت قرآنی معصومان(ع) بر پایه تحلیل آماری روایات [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 27-57]
 • اکبرنژاد، مهدی واکاوی و رفع تعارض روایات نهی از سوگند با سوگندهای قرآن و حدیث [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 120-145]

ب

 • بابائی، مرضیه خوانشی تبیینی از بینامتنیتِ زیارات مأثوره با قرآن براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 3-24]
 • بابایی، علی اکبر امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائمّۀ اطهار(علیهم السلام) و معرفی شماری از آنان [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 97-116]
 • بارگاهی، مصطفی شیوه‌ی مواجهه‌ی فقهای متقدم با مفاد احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارت [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 51-66]
 • بانکی پور فرد، امیر حسین تبیین دلالی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعولات حدیثی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 90-111]

پ

 • پسندیده، عباس شیوه استخراج اصل ثابت رفتاری از سیره و گفتار معصومین علیهم السلام [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 212-230]

ت

 • توحیدی، امیر رفع توهم وضع از احادیث نسخه خطی «سلم درجات الجنه» با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 67-96]
 • توحیدی، امیر مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 18-44]

ج

 • جلیلی، زهرا آرایه‏‏های معنوی در متون دعایی؛ مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباح [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 163-182]

ح

خ

 • خاتمی، محسن مادرت به عزایت بنشیند! تاملی در مشتقات تعبیر روایی «ثَکِلَتکَ أمُّک» [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 117-140]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم فروق شناسی ساختارهای مصدری با تکیه بر نهج البلاغه (مطالعه موردیِ مصدر اصلی و میمی) [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 67-91]
 • خنیفرزاده، علی فروق شناسی ساختارهای مصدری با تکیه بر نهج البلاغه (مطالعه موردیِ مصدر اصلی و میمی) [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 67-91]

د

 • دست رنج، فاطمه اعتبارسنجی مصطلحات حدیث‌پژوهی «خوتیرینبل» در ارزیابی احادیث (مطالعۀ موردی طرق شیرجه‌ای) [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 98-119]
 • دلبری، سید علی واکاوی شیوه‌های استخراج فهم راوی [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 25-44]

ر

 • راد، علی گفتمان پژوهی در مطالعات حدیثی؛ چیستی، راهکار و نمونه [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 193-214]
 • رجائی فرد، ابوالفضل اِعْتِبَارْسَنْجِیِ رِجَالِیِ یَحْیِی بْنِ حَبِیبِ زَیَّات [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 98-119]
 • رحمان ستایش، محمد کاظم اعتبارسنجی حدیث در اندیشه قاضی نعمان مغربی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 2-24]
 • رحمان ستایش، محمد کاظم بازسازی کتابُ الملاحمِ الکبیر و تحلیل روایات غَیبتِ آن [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 141-166]
 • رضوی کیا، سیده زینب مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 18-44]
 • ریعان، معصومه واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 112-120]

ز

 • زاهد، اکرم تحلیل سندی و فقه الحدیثی روایات تخریب مساجد توسط امام زمان(عج) [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 45-66]
 • زنده دل، محمد واکاوی شیوه‌های استخراج فهم راوی [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 25-44]
 • زینلی، روح الله بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا لا یدخل الجنة» [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 141-162]

س

 • ستار، حسین روایات «من بلغ» راهبردی از سوی صادقین (علیهما السلام) در برابر اختلاف احادیث [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 189-211]
 • سید ناری، طاهره سادات روایات «من بلغ» راهبردی از سوی صادقین (علیهما السلام) در برابر اختلاف احادیث [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 189-211]
 • سیفعلی‌ئی، فاطمه واکاوی و رفع تعارض روایات نهی از سوگند با سوگندهای قرآن و حدیث [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 120-145]

ش

 • شجاعی، محمد صادق تحلیل مؤلفه ای رفق از دیدگاه لغت‌شناسان، اندیشمندان و منابع اسلامی [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 167-193]
 • شهیدی، روح الله خوانشی تبیینی از بینامتنیتِ زیارات مأثوره با قرآن براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 3-24]

ط

 • طبیبی، علی رضا اعتبارسنجی مصطلحات حدیث‌پژوهی «خوتیرینبل» در ارزیابی احادیث (مطالعۀ موردی طرق شیرجه‌ای) [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 98-119]

ع

 • عادل زاده، علی بازشناسی منابع کتاب علی بن جعفر [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 188-204]
 • عافی، محمد بازشناسی تعبیرهای به کار رفته در نام بردن از ابوالمفضل شیبانی در سندهای حدیثی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 139-159]
 • عافی خراسانی، محمد سفرهای محدّثان، سرنخی برای شناخت آن ها و روزگارشان؛ مطالعۀ موردی سفرهای ابوالمفضل شیبانی [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 56-79]

غ

 • غفراللهی، سعید تبیین دلالی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعولات حدیثی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 90-111]
 • غفوری نژاد، محمد تحلیل مصدرشناختی منقولات علی‏ بن بابویه از محمد بن یحیی العطار در الإمامة و التبصرة من الحیرة [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 68-89]
 • غلامرضایی، جواد مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی – فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفسیر قمی) [دوره 27، شماره 2، 1401]
 • غلامعلی، احمد مختصرسازی کتاب‌های حدیثی با پیش فرض‌های کلامی – فقهی در نقد(مطالعه موردی مختصر تفسیر قمی) [دوره 27، شماره 2، 1401]
 • غلامعلی، احمد شیوه استخراج اصل ثابت رفتاری از سیره و گفتار معصومین علیهم السلام [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 212-230]
 • غلامی، ماهرخ اعتبارسنجی مصطلحات حدیث‌پژوهی «خوتیرینبل» در ارزیابی احادیث (مطالعۀ موردی طرق شیرجه‌ای) [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 98-119]

ف

 • فتحی، ابوالفضل بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 3-27]
 • فقیهی مقدس، نفیسه تبیین دلالی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعولات حدیثی [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 90-111]
 • فلاح زاده ابرقوئی، سید حسین اعتبارسنجی حدیث در اندیشه قاضی نعمان مغربی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 2-24]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا اعتبارسنجی حدیث در اندیشه قاضی نعمان مغربی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 2-24]

ق

 • قاسم پور، محسن مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 18-44]
 • قاسمی، محمدحسن واکاوی مبانی رجالی شیخ انصاری [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 171-189]
 • قمرزاده، محسن اولویت شناسی رسالت قرآنی معصومان(ع) بر پایه تحلیل آماری روایات [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 27-57]

ک

 • کهریزی، سونیا کارکرد نقش‏‏های زبانی یاکوبسن در اثرگذاری پیام خطبه غراء [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 25-50]

م

 • محقق، محمود تحقیق و بررسی صحت انتساب فرقه مفضّلیه خطّابیه به مفضّل بن عمر [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 80-97]
 • محقق، مهدی تحقیق و بررسی صحت انتساب فرقه مفضّلیه خطّابیه به مفضّل بن عمر [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 80-97]
 • محققیان، زهرا تحلیلی صورتگرایانه (مورفولوژی) بر روایات انهدام عُزّی در منابع اسلامی [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 3-26]
 • محمدجعفری، رسول تحلیل روابط بینامتنی روایات کتاب الامامه «مسند الإمام الرضا(ع)» و قرآن [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 92-117]
 • مخبری، انسی تحلیل مصدرشناختی منقولات علی‏ بن بابویه از محمد بن یحیی العطار در الإمامة و التبصرة من الحیرة [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 68-89]
 • مرادی، محمد بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 3-27]
 • مسبوق، سید مهدی کارکرد نقش‏‏های زبانی یاکوبسن در اثرگذاری پیام خطبه غراء [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 25-50]
 • مسعودی، عبدالهادی بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 3-27]
 • مسعودی، عبدالهادی شیوه استخراج اصل ثابت رفتاری از سیره و گفتار معصومین علیهم السلام [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 212-230]
 • معارف، مجید رفع توهم وضع از احادیث نسخه خطی «سلم درجات الجنه» با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 67-96]
 • مهدیزاده، امیر تحلیل مؤلفه ای رفق از دیدگاه لغت‌شناسان، اندیشمندان و منابع اسلامی [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 167-193]
 • مهریزی، مهدی تحلیل سندی و فقه الحدیثی روایات تخریب مساجد توسط امام زمان(عج) [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 45-66]
 • موحدی، محمد علی بازسازی کتابُ الملاحمِ الکبیر و تحلیل روایات غَیبتِ آن [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 141-166]
 • موسوی جروکانی، رسول مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک [دوره 27، شماره 1، 1401، صفحه 45-67]
 • میرزائی، پوران مادرت به عزایت بنشیند! تاملی در مشتقات تعبیر روایی «ثَکِلَتکَ أمُّک» [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 117-140]
 • میری، اسما تحلیل روابط بینامتنی روایات کتاب الامامه «مسند الإمام الرضا(ع)» و قرآن [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 92-117]

ن

 • ندیمی تهرانی، طاهره رفع توهم وضع از احادیث نسخه خطی «سلم درجات الجنه» با رویکردی بر شواهد و متابعات فریقین [دوره 27، شماره 3، 1401، صفحه 67-96]
 • نصرتی، علی واکاوی مبانی رجالی شیخ انصاری [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 171-189]
 • نیل ساز، نصرت اِعْتِبَارْسَنْجِیِ رِجَالِیِ یَحْیِی بْنِ حَبِیبِ زَیَّات [دوره 27، شماره 4، 1401، صفحه 98-119]

ه

 • همدانی، مصطفی تحلیل ارتباط‌شناختی – حدیثی نظریة هنجاری مصافحه در آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی [دوره 27، شماره 2، 1401، صفحه 160-187]