دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، پاییز 1393، صفحه 1-158 
2. سبک شناسی دعای مکارم الاخلاق

صفحه 3-27

زهرا قاسم پیوندی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی


5. الگوی نظری تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

صفحه 96-111

حمزه عبدی؛ عباس پسندیده؛ سیدمحمد غروی