دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 96، ناشر، تابستان 1399، صفحه 1-176 
7. تحلیل اندیشه‌های رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار

صفحه 124-146

10.22034/hs.2020.13063

فریبا رضازاده کهنکی؛ زینب السادات حسینی؛ مهدی تقی زاده طبری


8. شخصیتِ رجالی فزاری

صفحه 147-171

10.22034/hs.2020.13064

محمد علی موحدی؛ محمد حسین حشمت پور