دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 98، ناشر، زمستان 1399 

ترجمه چکیده ها

2. ترجمه انگیسی چکیده ها

صفحه 1-7

10.22034/hs.2020.13501

حمید سالار کیا


4. تحلیل گفتمان احادیث «ده دوازده» در فقه معاملات

صفحه 31-55

10.22034/hs.2020.13137

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمد کاظم رحمان ستایش


8. پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن غلوِ صالح بن سهل، یکی از راویان شیعه

صفحه 141-160

10.22034/hs.2020.13141

سیده سکینه موسوی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی


ترجمه چکیده ها

12. ترجمه چکیده ها

صفحه 225-232

10.22034/hs.2020.13500

حیدر مسجدی