دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، دی 1391، صفحه 1-187 
تبیین فرایند شکل‌گیری صبر با تکیه بر منابع اسلامی

صفحه 71-97

حسین امیری؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی


الکافی و گفتمان حدیثی قم

صفحه 98-113

عبدالرضا حمادی؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی