اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1925
تعداد پذیرش 172
تعداد پذیرش بدون داوری 79
تعداد عدم پذیرش 1386
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1303

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 385
تعداد مشاهده مقاله 903501
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 593767
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 316 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 9 %