اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 731
تعداد پذیرش 90
تعداد پذیرش بدون داوری 21
تعداد عدم پذیرش 493
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 426

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 457
تعداد مشاهده مقاله 969079
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 640833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 58 روز
متوسط زمان پذیرش 211 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 140 روز
درصد پذیرش 12 %