اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2054
تعداد پذیرش 204
تعداد پذیرش بدون داوری 89
تعداد عدم پذیرش 1461
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1364

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 434
تعداد مشاهده مقاله 923759
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 608151
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 10 %