اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 791
تعداد پذیرش 99
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 529
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 455

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 481
تعداد مشاهده مقاله 987647
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 649313
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 59 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 244 روز
درصد پذیرش 13 %