اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 863
تعداد پذیرش 118
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 584
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 504

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 501
تعداد مشاهده مقاله 1031837
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 672083
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 61 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 264 روز
درصد پذیرش 14 %