اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2011
تعداد پذیرش 194
تعداد پذیرش بدون داوری 87
تعداد عدم پذیرش 1434
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1342

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 404
تعداد مشاهده مقاله 915834
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 603178
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 275 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 10 %