اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 678
تعداد پذیرش 80
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 450
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 391

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 485
تعداد مشاهده مقاله 950205
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 630110
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 56 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 163 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 12 %