اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1882
تعداد پذیرش 169
تعداد پذیرش بدون داوری 77
تعداد عدم پذیرش 1327
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1249

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 359
تعداد مشاهده مقاله 896781
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 588687
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 306 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 9 %