اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 641
تعداد پذیرش 65
تعداد پذیرش بدون داوری 17
تعداد عدم پذیرش 428
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 378

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 450
تعداد مشاهده مقاله 939169
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 620480
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 57 روز
متوسط زمان پذیرش 168 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 10 %