لزوم اهتمام به حدیث و علوم وابسته به آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

علمای پیشین، علاوه بر قرائت و مقابله کتاب‏های حدیثی، اهتمام داشتند که در نقل احادیث، به ضبط درست کلمات اشاره کنند و آن را به درستی به دیگران منتقل نمایند؛ اما در دوره معاصر، هر چند تصحیح و تحقیق کتب پیشینیان، ولی در بیشتر این تصحیح‏ها به ضبط درست واژه‏ها دقت نمی‏شود. از سوی دیگر، در تصحیح یک کتاب حدیثی باید به نقل آن حدیث در منابع دیگر هم توجه شود تا مشکلاتی که گاهی در فهم احادیث رخ می‏دهد، به کمترین حد ممکن برسد. این نوشتار نمونه‏هایی از اشکالات پیش آمده را برشمرده است.

کلیدواژه‌ها