واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در مصادر حدیثی در باره تربیت دینی کودکان روایات زیادی وجود دارد که در میان آنها مراقبت بر نماز فرزندان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این بین، احادیثی به چشم می‌خورد که به سبب وجود واژه ضرب، در نگاه اول، از آنها فهمیده می‌شود که معصومان والدین را به زدن کودک در صورت سرپیچی از خواندن نماز ترغیب کرده‌اند. این نوشتار در پی اثبات آن است که با توجه به شواهد لغوی، حدیثی، سیره اهل بیت و یافته‌های روان‌شناختی، این برداشت نادرست بوده و واژه‌ «ضرب» در این احادیث به معنای ملتزم کردن کودک بر خواندن نماز به منظور تمرین و آماده‌سازی برای دوران بلوغ است.
 

کلیدواژه‌ها