اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

  1. کمک به ارتقای دانش‌های حدیث به عنوان مادر علوم اسلامی
  2. رسیدن به جایگاه علمی در مباحث تخصصی علوم و معارف حدیث
  3. شناساندن نویسندگان علاقه‌مند به علوم و معارف حدیث به جامعۀ علمی
  4. کمک به ارتقای نظام بهره‌گیری از روش‌های پژوهشی استاندارد(معیارین)، کارآمد و متناسب با نیازهای روز در عرصۀ علوم و معارف حدیث
  5. هدایت جامعۀ علمی به سمت توجه هر چه بیشتر به احادیث معتبر به عنوان گنجینۀ معارف پیامبرˆ و اهل بیت‰
  6. ارائۀ آخرین سؤالات و مسائل مطرح در حوزۀ حدیث جهت ایجاد انگیزه برای پژوهش و نگارش مقالات پژوهشی در این حوزه
  7. روزآمد ساختن راه‌کارهای حل مسائل و معضلات جامعۀ اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های حدیثی

اهداف:

1. بررسی پژوهشی / سنجشی متون و ارائۀ راه حل های منضبطِ حدیث محور

 2. مسئله یابی و پاسخگویی به مسائل حدیثی در عرصۀ فهم متن

 3. مسئله یابی و پاسخگویی به مسائل دانش های پیرامونی حدیث

 4. بازشناسی شبهات جدید منتقدان حدیث و پاسخگویی علمی به آن

 5. بازشناسی شبهات جدید مستشرقان و مخالفان حدیث و پاسخگویی علمی به آن