نسل دوم حدیث ‏پژوهی؛ معنا، مبنا و روش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

از مسائل مهم، تولید علم و ضرورت نظریه‏پردازی بر مبنای منابع حدیثی است که اساس آن، کشف واقعیت است، نه توصیف و تجویز. سؤال این‏که آیا فقه الحدیث می‏تواند به تولید علم منجر شود؟ هدف این پژوهش بررسی امکان، مبنا و روش تولید علم از احادیث است. روش این پژوهش، تجزیه و تحلیل مطالعات بینارشته‏ای حدیثی و سپس تجربه آن در حدیث‏پژوهی بوده است. یافته پژوهش این‏که اولاً امکان تولید علم از حدیث (کشف واقعیت) وجود دارد؛ زیرا سخن معصوم بر اساس واقعیت‏ها صادر می‏شود و در لایه زیرین خود، آن‏ را پنهان دارد؛ ثانیاً رویکرد محقق باید فهم مبنا و لایه زیرین حدیث باشد نه ظاهر آن؛ ثالثاً برای دست‏یابی به این هدف باید، افزون بر فقه الحدیث مرسوم، از نسل جدید فقه الحدیث استفاده کرد که مبتنی است بر راهبرد پژوهش معکوس، به منظور شناخت مبنای مؤلفه‏های هر حدیث و سپس کشف قانون پایه از طریق بررسی مناسبات مبناها با یکدیگر. نتیجه این‏که برای تولید علم و اسلامی‏سازی علوم انسانی، پس از طی مراحل نسل اول، باید مراحل دیگری نیز طی شود. بر این اساس، باید آموزش این روش در رشته ‏های علوم حدیث و علوم قرآن و حدیث باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. الارشاد فی معرفة حجج اللَّه على العباد، أبو عبداللَّه محمّدبن محمّدبن النعمان العکبری‏البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه) تحقیق: مؤسّسة آل البیت علیهم السلام، قم: مؤسّسة آل البیت علیهم السلام، الطبعة الاولى، 1413 ه.
 3. آسیب شناخت حدیث، مسعودی عبدالهادی، قم: انتشارات زائر، 1389.
 4. خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث، محمدی ری شهری محمد، تقدیری محمد، مترجم علیرضا شیخی، قم: دارالحدیث، 1387.
 5. الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة، محمّد بن مکّی العاملی (ت 786 ق) (الشهید الأوّل)، مشهد: مؤسّسة الطبع و النشر التابعة للحضرة الرضویة المقدّسة، 1365 ش.
 6. رجال کشّى اختیار معرفة الرجال، ابو جعفر محمّد بن حسن (م 460 ق)، تحقیق: سیّد مهدى رجائى، قم: مؤسسة آل البیت، اول، 1404 ق.
 7. روش فهم حدیث، مسعودی عبدالهادی، تهران: سمت و دانشکده علوم حدیث، 1384.
 8. روش فهم روانشناختی متون دینی، پسندیده، عباس، مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1398.
 9. فقه الحدیث1، مسعودی عبدالهادی ، قم: دارالحدیث، 1398.
 10. الکافى، محمّد بن یعقوب الکلینى الرازى (م 329 ق)، تحقیق: على أکبر الغفّارى، بیروت: دار صعب و دار التعارف، 1401 ق، چهارم‏منیة المرید
 11. کنزالعمّال فی سنن الأقوال والأفعال، علاء الدین علیّ المتّقی بن حسام الدین الهندی (ت 975 ه)، تصحیح: صفوة السقا، بیروت: مکتبة التراث الإسلامی، الطبعة الاولى، 1397 ه
 12. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، أبو الفضل علیّ بن الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسی، طهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الاولى، 1385 ه. ق‏
 13. منطق فهم حدیث، طباطبایی سیدمحمدکاظم، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی، 1393.
 14. https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
 15. https://fa.wikipedia.org/ ماده علم