تحلیل چرایی دوگانگی رفتار اهل بیت (ع) در برابر شاعران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 ایران، گنبدکاووس، دانشگاه دولتی گنبد کاووس، دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث)

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

10.22034/hs.2022.50039.3105

چکیده

تأثیر شگرف شعر بر جوامع بشری و علاقه عرب به کاردانان این عرصه، امری است که تقسیم دوگانه‌ی شعر به دو گونه‌ی ارزشی و جاهلی توسط قرآن و توجه سیره‌ی وحیانی رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) ایشان را به دنبال داشت. تحقیق توصیفی ـ تحلیلی حاضر با عنایت به اهمیّت واکاوی سیره ائمه (ع) و پیروی از آن، از رهگذر بررسی روایات، به تحلیل رفتار دوگانه‌ی آل الله (ع) در مواجهه‌ی با شاعران عصر اموی و عباسی در دو ساحت عطا و منع معنوی و مالی پرداخته است. یافته‌های تحلیل تطبیقی روایات مشکل این حوزه، حاکی از آن است؛ شاعرانی که تنها به جنبه-های عاطفی و محبّت به خاندان وحی (ع) بسنده نکرده، بلکه با تأکید بر مسأله‌ی ولایت، معرفت‌افزایی و روشن‌گری اجتماعی سیاسی را سر لوحه‌ی تلاش‌های خود قرار دادند، هماره مورد تأیید خاندان وحی (ع) قرار گرفته و برای بازماندگان عرصه‌ی ادب، معیار و ملاک‌ اصلی شعر ارزش‌مدار و آیینی را به میراث گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها