ابو مخنف و بررسی اسنادی و محتوایی اثر او «مقتل الحسین علیه السلام»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه پیام نور بندر امام خمینی (ره)